Manchester City »Zgodovinski rezultati

Manchester City »Zgodovinski rezultatiManchester City Sezona 2020/2021 65 tekem
Manchester City Sezona 2019/2020 53 tekem
Manchester City Sezona 2018/2019 64 tekem
Manchester City Sezona 2017/2018 62 tekem
Manchester City Sezona 2016/2017 56 tekem
Manchester City Sezona 2015/2016 59 tekem
Manchester City Sezona 2014/2015 51 tekem
Manchester City Sezona 2013/2014 57 tekem
Manchester City Sezona 2012/2013 52 tekem
Manchester City Sezona 2011/2012 55 tekem
Manchester City Sezona 2010/2011 59 tekem
Manchester City Sezona 2009/2010 48 tekem
Manchester City Sezona 2008/2009 56 tekem
Manchester City Sezona 2007/2008 45 tekem
Manchester City Sezona 2006/2007 44 tekem
Manchester City Sezona 2005/2006 44 tekem
Manchester City Sezona 2004/2005 41 tekem
Manchester City Sezona 2003/2004 51 tekem
Manchester City Sezona 2002/2003 41 tekem
Manchester City Sezona 2001/2002 52 tekem
Manchester City Sezona 2000/2001 46 tekem
Manchester City Sezona 1999/2000 52 tekem
Manchester City Sezona 1998/1999 8 tekem
Manchester City Sezona 1997/1998 50 tekem
Manchester City Sezona 1996/1997 51 tekem
Manchester City Sezona 1995/1996 46 tekem
Manchester City Sezona 1994/1995 52 tekem
Manchester City Sezona 1993/1994 49 tekem
Manchester City Sezona 1992/1993 50 tekem
Manchester City Sezona 1991/1992 48 tekem
Manchester City Sezona 1990/1991 44 tekem
Manchester City Sezona 1989/1990 45 tekem
Manchester City Sezona 1988/1989 52 tekem
Manchester City Sezona 1987/1988 56 tekem
Manchester City Sezona 1986/1987 46 tekem
Manchester City Sezona 1985/1986 49 tekem
Manchester City Sezona 1984/1985 48 tekem
Manchester City Sezona 1983/1984 46 tekem
Manchester City Sezona 1982/1983 49 tekem
Manchester City Sezona 1981/1982 47 tekem
Manchester City Sezona 1980/1981 57 tekem
Manchester City Sezona 1979/1980 47 tekem
Manchester City Sezona 1978/1979 58 tekem
Manchester City Sezona 1977/1978 53 tekem
Manchester City Sezona 1976/1977 49 tekem
Manchester City Sezona 1975/1976 53 tekem
Manchester City Sezona 1974/1975 45 tekem
Manchester City Sezona 1973/1974 56 tekem
Manchester City Sezona 1972/1973 52 tekem
Manchester City Sezona 1971/1972 46 tekem
Manchester City Sezona 1970/1971 55 tekem
Manchester City Sezona 1969/1970 61 tekem
Manchester City Sezona 1968/1969 55 tekem
Manchester City Sezona 1967/1968 50 tekem
Manchester City Sezona 1966/1967 50 tekem
Manchester City Sezona 1965/1966 52 tekem
Manchester City Sezona 1964/1965 45 tekem
Manchester City Sezona 1963/1964 49 tekem
Manchester City Sezona 1962/1963 51 tekem
Manchester City Sezona 1961/1962 45 tekem
Manchester City Sezona 1960/1961 48 tekem
Manchester City Sezona 1959/1960 43 tekem
Manchester City Sezona 1958/1959 44 tekem
Manchester City Sezona 1957/1958 43 tekem
Manchester City Sezona 1956/1957 45 tekem
Manchester City Sezona 1955/1956 49 tekem
Manchester City Sezona 1954/1955 48 tekem
Manchester City Sezona 1953/1954 44 tekem
Manchester City Sezona 1952/1953 45 tekem
Manchester City Sezona 1951/1952 44 tekem
Manchester City Sezona 1950/1951 43 tekem
Manchester City Sezona 1949/1950 43 tekem
Manchester City Sezona 1948/1949 43 tekem
Manchester City Sezona 1947/1948 45 tekem
Manchester City Sezona 1946/1947 46 tekem
Manchester City Sezona 1945/1946 4 tekme
Manchester City Sezona 1939/1940 3 tekme
Manchester City Sezona 1938/1939 44 tekem
Manchester City Sezona 1937/1938 48 tekem
Manchester City Sezona 1936/1937 46 tekem
Manchester City Sezona 1935/1936 45 tekem
Manchester City Sezona 1934/1935 44 tekem
Manchester City Sezona 1933/1934 50 tekem
Manchester City Sezona 1932/1933 49 tekem
Manchester City Sezona 1931/1932 47 tekem
Manchester City Sezona 1930/1931 43 tekem
Manchester City Sezona 1929/1930 47 tekem
Manchester City Sezona 1928/1929 43 tekem
Manchester City Sezona 1927/1928 45 tekem
Manchester City Sezona 1926/1927 43 tekem
Manchester City Sezona 1925/1926 49 tekem
Manchester City Sezona 1924/1925 43 tekem
Manchester City Sezona 1923/1924 50 tekem
Manchester City Sezona 1922/1923 43 tekem
Manchester City Sezona 1921/1922 45 tekem
Manchester City Sezona 1920/1921 43 tekem
Manchester City Sezona 1919/1920 44 tekem
Manchester City Sezona 1914/1915 42 tekem
Manchester City Sezona 1913/1914 44 tekem
Manchester City Sezona 1912/1913 40 tekem
Manchester City Sezona 1911/1912 40 tekem
Manchester City Sezona 1910/1911 40 tekem
Manchester City Sezona 1909/1910 42 tekem
Manchester City Sezona 1908/1909 39 tekem
Manchester City Sezona 1907/1908 44 tekem
Manchester City Sezona 1906/1907 40 tekem
Manchester City Sezona 1905/1906 39 tekem
Manchester City Sezona 1904/1905 36 tekem
Manchester City Sezona 1903/1904 40 tekem
Manchester City Sezona 1902/1903 35 tekem
Manchester City Sezona 1901/1902 38 tekem
Manchester City Sezona 1900/1901 35 tekem
Manchester City Sezona 1899/1900 36 tekem
Manchester City Sezona 1898/1899 35 tekem
Manchester City Sezona 1897/1898 32 tekem
Manchester City Sezona 1896/1897 30 tekem
Manchester City Sezona 1895/1896 30 tekem
Manchester City Sezona 1894/1895 30 tekem
Manchester City Sezona 1893/1894 28 tekem
FC Ardwick Sezona 1892/1893 22 tekem