Manchester United »Zgodovinski rezultati

Manchester United »Zgodovinski rezultatiManchester United Sezona 2020/2021 67 tekem
Manchester United Sezona 2019/2020 57 tekem
Manchester United Sezona 2018/2019 59 tekem
Manchester United Sezona 2017/2018 63 tekem
Manchester United Sezona 2016/2017 64 tekem
Manchester United Sezona 2015/2016 59 tekem
Manchester United Sezona 2014/2015 44 tekem
Manchester United Sezona 2013/2014 55 tekem
Manchester United Sezona 2012/2013 54 tekem
Manchester United Sezona 2011/2012 54 tekem
Manchester United Sezona 2010/2011 60 tekem
Manchester United Sezona 2009/2010 56 tekem
Manchester United Sezona 2008/2009 66 tekem
Manchester United Sezona 2007/2008 57 tekem
Manchester United Sezona 2006/2007 60 tekem
Manchester United Sezona 2005/2006 56 tekem
Manchester United Sezona 2004/2005 61 tekem
Manchester United Sezona 2003/2004 55 tekem
Manchester United Sezona 2002/2003 63 tekem
Manchester United Sezona 2001/2002 58 tekem
Manchester United Sezona 2000/2001 57 tekem
Manchester United Sezona 1999/2000 59 tekem
Manchester United Sezona 1998/1999 63 tekem
Manchester United Sezona 1997/1998 52 tekem
Manchester United Sezona 1996/1997 54 tekem
Manchester United Sezona 1995/1996 49 tekem
Manchester United Sezona 1994/1995 59 tekem
Manchester United Sezona 1993/1994 63 tekem
Manchester United Sezona 1992/1993 50 tekem
Manchester United Sezona 1991/1992 58 tekem
Manchester United Sezona 1990/1991 60 tekem
Manchester United Sezona 1989/1990 49 tekem
Manchester United Sezona 1988/1989 48 tekem
Manchester United Sezona 1987/1988 48 tekem
Manchester United Sezona 1986/1987 48 tekem
Manchester United Sezona 1985/1986 52 tekem
Manchester United Sezona 1984/1985 60 tekem
Manchester United Sezona 1983/1984 58 tekem
Manchester United Sezona 1982/1983 60 tekem
Manchester United Sezona 1981/1982 46 tekem
Manchester United Sezona 1980/1981 49 tekem
Manchester United Sezona 1979/1980 47 tekem
Manchester United Sezona 1978/1979 53 tekem
Manchester United Sezona 1977/1978 52 tekem
Manchester United Sezona 1976/1977 59 tekem
Manchester United Sezona 1975/1976 52 tekem
Manchester United Sezona 1974/1975 51 tekem
Manchester United Sezona 1973/1974 45 tekem
Manchester United Sezona 1972/1973 47 tekem
Manchester United Sezona 1971/1972 55 tekem
Manchester United Sezona 1970/1971 50 tekem
Manchester United Sezona 1969/1970 59 tekem
Manchester United Sezona 1968/1969 58 tekem
Manchester United Sezona 1967/1968 54 tekem
Manchester United Sezona 1966/1967 45 tekem
Manchester United Sezona 1965/1966 58 tekem
Manchester United Sezona 1964/1965 60 tekem
Manchester United Sezona 1963/1964 56 tekem
Manchester United Sezona 1962/1963 48 tekem
Manchester United Sezona 1961/1962 49 tekem
Manchester United Sezona 1960/1961 48 tekem
Manchester United Sezona 1959/1960 45 tekem
Manchester United Sezona 1958/1959 43 tekem
Manchester United Sezona 1957/1958 59 tekem
Manchester United Sezona 1956/1957 57 tekem
Manchester United Sezona 1955/1956 43 tekem
Manchester United Sezona 1954/1955 45 tekem
Manchester United Sezona 1953/1954 43 tekem
Manchester United Sezona 1952/1953 47 tekem
Manchester United Sezona 1951/1952 43 tekem
Manchester United Sezona 1950/1951 46 tekem
Manchester United Sezona 1949/1950 47 tekem
Manchester United Sezona 1948/1949 51 tekem
Manchester United Sezona 1947/1948 48 tekem
Manchester United Sezona 1946/1947 44 tekem
Manchester United Sezona 1945/1946 4 tekme
Manchester United Sezona 1938/1939 44 tekem
Manchester United Sezona 1937/1938 46 tekem
Manchester United Sezona 1936/1937 44 tekem
Manchester United Sezona 1935/1936 45 tekem
Manchester United Sezona 1934/1935 45 tekem
Manchester United Sezona 1933/1934 44 tekem
Manchester United Sezona 1932/1933 43 tekem
Manchester United Sezona 1931/1932 43 tekem
Manchester United Sezona 1930/1931 46 tekem
Manchester United Sezona 1929/1930 43 tekem
Manchester United Sezona 1928/1929 44 tekem
Manchester United Sezona 1927/1928 47 tekem
Manchester United Sezona 1926/1927 45 tekem
Manchester United Sezona 1925/1926 49 tekem
Manchester United Sezona 1924/1925 43 tekem
Manchester United Sezona 1923/1924 44 tekem
Manchester United Sezona 1922/1923 45 tekem
Manchester United Sezona 1921/1922 43 tekem
Manchester United Sezona 1920/1921 44 tekem
Manchester United Sezona 1919/1920 44 tekem
Manchester United Sezona 1914/1915 39 tekem
Manchester United Sezona 1913/1914 39 tekem
Manchester United Sezona 1912/1913 43 tekem
Manchester United Sezona 1911/1912 45 tekem
Manchester United Sezona 1910/1911 41 tekem
Manchester United Sezona 1909/1910 39 tekem
Manchester United Sezona 1908/1909 45 tekem
Manchester United Sezona 1907/1908 43 tekem
Manchester United Sezona 1906/1907 40 tekem
Manchester United Sezona 1905/1906 42 tekem
Manchester United Sezona 1904/1905 34 tekem
Manchester United Sezona 1903/1904 37 tekem
Manchester United Sezona 1902/1903 36 tekem
Manchester United Sezona 1901/1902 34 tekem
Newton Heath FC Sezona 1900/1901 37 tekem
Newton Heath FC Sezona 1899/1900 34 tekem
Newton Heath FC Sezona 1898/1899 36 tekem
Newton Heath FC Sezona 1897/1898 33 tekem
Newton Heath FC Sezona 1896/1897 33 tekem
Newton Heath FC Sezona 1895/1896 33 tekem
Newton Heath FC Sezona 1894/1895 31 tekem
Newton Heath FC Sezona 1893/1894 33 tekem
Newton Heath FC Sezona 1892/1893 30 tekem