Nottingham Forest »Zgodovinski rezultati

Nottingham Forest »Zgodovinski rezultatiNottingham Forest Sezona 2020/2021 56 tekem
Nottingham Forest Sezona 2019/2020 50 tekem
Nottingham Forest Sezona 2018/2019 58 tekem
Nottingham Forest Sezona 2017/2018 52 tekem
Nottingham Forest Sezona 2016/2017 50 tekem
Nottingham Forest Sezona 2015/2016 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 2014/2015 50 tekem
Nottingham Forest Sezona 2013/2014 53 tekem
Nottingham Forest Sezona 2012/2013 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 2011/2012 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 2010/2011 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 2009/2010 53 tekem
Nottingham Forest Sezona 2008/2009 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 2007/2008 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 2006/2007 54 tekem
Nottingham Forest Sezona 2005/2006 50 tekem
Nottingham Forest Sezona 2004/2005 54 tekem
Nottingham Forest Sezona 2003/2004 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 2002/2003 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 2001/2002 50 tekem
Nottingham Forest Sezona 2000/2001 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 1999/2000 54 tekem
Nottingham Forest Sezona 1998/1999 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1997/1998 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 1996/1997 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1995/1996 55 tekem
Nottingham Forest Sezona 1994/1995 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1993/1994 55 tekem
Nottingham Forest Sezona 1992/1993 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 1991/1992 56 tekem
Nottingham Forest Sezona 1990/1991 52 tekem
Nottingham Forest Sezona 1989/1990 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 1988/1989 53 tekem
Nottingham Forest Sezona 1987/1988 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1986/1987 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 1985/1986 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1984/1985 52 tekem
Nottingham Forest Sezona 1983/1984 55 tekem
Nottingham Forest Sezona 1982/1983 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1981/1982 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1980/1981 57 tekem
Nottingham Forest Sezona 1979/1980 65 tekem
Nottingham Forest Sezona 1978/1979 63 tekem
Nottingham Forest Sezona 1977/1978 56 tekem
Nottingham Forest Sezona 1976/1977 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 1975/1976 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1974/1975 50 tekem
Nottingham Forest Sezona 1973/1974 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 1972/1973 46 tekem
Nottingham Forest Sezona 1971/1972 46 tekem
Nottingham Forest Sezona 1970/1971 50 tekem
Nottingham Forest Sezona 1969/1970 47 tekem
Nottingham Forest Sezona 1968/1969 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1967/1968 50 tekem
Nottingham Forest Sezona 1966/1967 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 1965/1966 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1964/1965 45 tekem
Nottingham Forest Sezona 1963/1964 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1962/1963 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 1961/1962 49 tekem
Nottingham Forest Sezona 1960/1961 46 tekem
Nottingham Forest Sezona 1959/1960 45 tekem
Nottingham Forest Sezona 1958/1959 51 tekem
Nottingham Forest Sezona 1957/1958 45 tekem
Nottingham Forest Sezona 1956/1957 47 tekem
Nottingham Forest Sezona 1955/1956 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1954/1955 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1953/1954 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1952/1953 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1951/1952 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1950/1951 2 tekmi
Nottingham Forest Sezona 1949/1950 2 tekmi
Nottingham Forest Sezona 1948/1949 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1947/1948 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1946/1947 46 tekem
Nottingham Forest Sezona 1945/1946 3 tekme
Nottingham Forest Sezona 1938/1939 47 tekem
Nottingham Forest Sezona 1937/1938 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1936/1937 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1935/1936 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1934/1935 47 tekem
Nottingham Forest Sezona 1933/1934 45 tekem
Nottingham Forest Sezona 1932/1933 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1931/1932 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1930/1931 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1929/1930 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1928/1929 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1927/1928 47 tekem
Nottingham Forest Sezona 1926/1927 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1925/1926 48 tekem
Nottingham Forest Sezona 1924/1925 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1923/1924 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1922/1923 46 tekem
Nottingham Forest Sezona 1921/1922 46 tekem
Nottingham Forest Sezona 1920/1921 44 tekem
Nottingham Forest Sezona 1919/1920 43 tekem
Nottingham Forest Sezona 1914/1915 39 tekem
Nottingham Forest Sezona 1913/1914 40 tekem
Nottingham Forest Sezona 1912/1913 40 tekem
Nottingham Forest Sezona 1911/1912 39 tekem
Nottingham Forest Sezona 1910/1911 39 tekem
Nottingham Forest Sezona 1909/1910 42 tekem
Nottingham Forest Sezona 1908/1909 42 tekem
Nottingham Forest Sezona 1907/1908 39 tekem
Nottingham Forest Sezona 1906/1907 40 tekem
Nottingham Forest Sezona 1905/1906 42 tekem
Nottingham Forest Sezona 1904/1905 36 tekem
Nottingham Forest Sezona 1903/1904 37 tekem
Nottingham Forest Sezona 1902/1903 38 tekem
Nottingham Forest Sezona 1901/1902 38 tekem
Nottingham Forest Sezona 1900/1901 37 tekem
Nottingham Forest Sezona 1899/1900 40 tekem
Nottingham Forest Sezona 1898/1899 37 tekem
Nottingham Forest Sezona 1897/1898 36 tekem
Nottingham Forest Sezona 1896/1897 33 tekem
Nottingham Forest Sezona 1895/1896 31 tekem
Nottingham Forest Sezona 1894/1895 33 tekem
Nottingham Forest Sezona 1893/1894 34 tekem
Nottingham Forest Sezona 1892/1893 31 tekem
Nottingham Forest Sezona 1891/1892 3 tekme
Nottingham Forest Sezona 1890/1891 4 tekme
Nottingham Forest Sezona 1888/1889 3 tekme
Nottingham Forest Sezona 1887/1888 1 Zadetki
Nottingham Forest Sezona 1884/1885 2 tekmi
Nottingham Forest Sezona 1879/1880 1 Zadetki
Nottingham Forest Sezona 1878/1879 2 tekmi